DostawcaDarmowa dostawa od 111 zł
Ikona zwrotu100 dni na zwrot
Szybka wysyłkawysyłka w 24h!

Piksel Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

1. Klientowi , który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w  terminie 100 (słownie: stu) dni od wydania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych w Sklepie . Dowodem zakupu produktów jest paragon lub faktura VAT.

3. Za wszelkie uszkodzenia zakupionych produktów lub ich opakowań odpowiada Klient.

4. Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 100 (słownie: stu) dni od dnia odstąpienia, zwrócić zakupione produkty w stanie niezmienionym. Zwrot produktów odbywa się na koszt Klienta.

5. Klient w momencie zwrotu, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich produktów gratisowych lub zakupionych w preferencyjnej cenie, których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanych produktów.

6. Zwracane produkty należy dostarczyć na adres:
Palarnia Kawy Baumgart Kaffee,
ul. Słoneczna 11
86-021 Żołędowo

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

8. W przypadku przyjęcia zwrotu Prowadzący Sklep dokona zwrotu opłaty za zamówienie:

a. w przypadku płatności przelewem na numer rachunku bankowego, z którego Klient dokonał płatności,

b. w przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów transakcyjnych tym samym kanałem płatności,

c. w przypadku płatności gotówką na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta .

 

REKLAMACJE

1. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, w szczególności Klient ma obowiązek sprawdzenia produktu pod kątem jego zgodności z zamówieniem, kompletności oraz braku uszkodzeń.

2. W przypadku stwierdzenia w momencie odebrania zamówienia uszkodzenia produktów należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony produkt odesłać do Prowadzącego Sklep za pośrednictwem kuriera albo odmówić przyjęcia przesyłki widocznie uszkodzonej.

3. Klient ma prawo reklamować zakupiony produkt w przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu oraz niezgodności otrzymanego produktu ze złożonym zamówieniem.

4. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi dostarczenie na adres:
Palarnia Kawy Baumgart Kaffee,
ul. Słoneczna 11
86-021 Żołędowo

dowodu zakupu produktów, którym jest paragon lub faktura VAT, wypełnionego formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz wadliwego produktu.

5. Podstawy reklamacji nie może stanowić:

a. skutek podania błędnych danych przez Klienta

b. skutek nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz oprogramowania używanych podczas składania zamówienia przez Klienta

c. uszkodzenie produktu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.

6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty dostarczenia do Prowadzącego Sklep reklamowanego produktu.

7. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony lub niepełnowartościowy produkt zostanie w pierwszej kolejności wymieniony na produkt pełnowartościowy. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe Prowadzący Sklep zwróci uiszczoną kwotę za reklamowany produkt lub zaproponuje Klientowi inny, dostępny w Sklepie produkt o identycznej lub wyższej cenie.

8. Do zwrotu uiszczonej kwoty, o której mowa w ust. 7 stosuje się wprost postanowienia §4 ust. 8.

9. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Prowadzącego Sklep reklamacji zamówionych produktów pokrywa Prowadzący Sklep.

_______

Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 - Formularz reklamacji

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa
od 111 zł
Płatności online
Szybkie i bezpieczne
płatności online
Szybka wysyłka
Wysyłka już w 24h!
100 dni na zwrot towaru
100 dni na zwrot
Piksel do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl